Vstup pouze pro
klienty společnosti
Zapomněli jste heslo?
Příjem z programů

licn_dochodKlientům a partnerům naší společnosti předládáme řadu zhodnocovacích produktů s možnostmi krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých vkladů.

Naše krátkodobé programy:

Program GOLD – pouze klientům a partnerům naší společnosti je dána unikátní možnost získat unci zlata za cenu o 30 % nižší než je její burzovní cena. Toto je možné jen díky tomu, že naše společnost se zabývá bezprostředním prodejem ingotů vlastního zlata.

Program INDUSTRIAL PRO– průmyslový akumulační program.
Úročení vkladů je dle podmínek programu pevně dané a odpovídá zvolené době délky vkladu:
 3 měsíce – 10%  měsíčně (30% za celou dobu vkladu);
 6 měsíců – 12% měsíčně  (72% za celou dobu vkladu);
 9 měsíců – 14% měsíčně  (126% za celou dobu vkladu);
12 měsíců – 16% měsíčně (192% za celou dobu vkladu).
*Otevírané varianty programu a jejích ukončování oznamuje vedení společnosti prostřednictvím korporátní pošty.

Naše střednědobé programy:

Program INVEST - investiční akumulační program, zaměřený na dosažení střednědobých cílů. Roční úrok 20%.

Program PERFECT HOLIDAY – speciální program zhodnocování vkladů s cíleným využitím peněžních prostředků na turistické cíle.
Výnos z vkladu na 6 měsíců –   20% z vložené částky.
Výnos z vkladu na 12 měsíců – 30% z vložené částky.

Naše dlouhodobé programy:

Program TOMORROW
– zhodnocovací akumulační program, určen pro realizaci dlouhodobých cílů (studium vlastní nebo dětí, penze). Roční úročení vkladu 30%.

Program TOMORROW PLUSje určen pro znalé a zdatné vkladatele, kteří se zaměřují na dlouhodobé efektivní zhodnocování svých vkladů. 
Vklady jsou úročeny

20% ročně.


 
Volba jazyka: